Polityka Prywatności

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ MARTA KUTAJ

Drogi Użytkowniku,

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Marta Kutaj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marta Kutaj Projektowanie Wnętrz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, NIP 8542437192, nr REGON 520736276, ul. Spokojna 31J/16; 73-110 Stargard.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: nauczeciewizualizacji@gmail.com

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

 W jakim celu?

 realizacja Twojego zamówienia

 Na jakiej podstawie?

 umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art.

6 ust. 1 lit. c RODO)

 Jak długo?

 przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy

 do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

 ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

W jakim celu?
Na jakiej podstawie?
 • umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?
 • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
 • do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
 • ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

 

DZIAŁANIE

 

ODBIORCY DANYCH

 

PRZEKAZANI E DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

każde działanie w związku ze Sklepem

 

hostingodawca

 

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

 

nie ma miejsca

 

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

 

nie ma miejsca

 

operator internetowej platformy handlowej

 

nie ma miejsca

 

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

 

podmiot zapewniający usługi marketingowe

 

nie ma miejsca

 

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

 

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

 

nie ma miejsca

 

złożenie zamówienia w Sklepie

 

dostawca płatności

 

nie ma miejsca

 

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 

nie ma miejsca

 

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

 

nie ma miejsca

 

biuro rachunkowe

 

nie ma miejsca

 

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

 

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

 

nie ma miejsca

Shopping Cart